Ta kontroll över karriären

Vill du öka förutsättningarna för att styra din karriär, i motsats till att bara ”flyta med” så bör du ta tag i din karriärplanering. Är du intresserad av att få ökat inflytande, bättre ekonomi och bättre personlig utveckling kopplat till ditt yrkesliv är nedanstående råd och tips värdefulla.

Skapa en personlig affärsplan

Varje företag har sin egen affärsmodell för att skapa kundnytta och vinst för egen del. På samma sätt borde varje individ, som vill något med sin karriär, skapa sig sin egen personliga affärsplan. Huvudsyftet med en personlig affärsplan är att ta kontroll över karriären för att nå dina framtida mål. Detta oavsett om du vill byta arbetsgivare, starta eget eller gå vidare inom det företag du är på nu. Det handlar inte om att vara illojal mot din arbetsgivare utan om att ta kontroll över din egen situation och ditt eget liv. Förvänta dig in te att din arbetsgivare kommer att sätta din långsiktiga karriärutveckling framför sina kortsiktiga mål!

Vad ska en personlig affärsplan innehålla och vilka frågor ska du ställa till dig själv? Nedan är några förslag på frågor som jag tror kan vara till hjälp.

Vart vill du komma i din karriär?

Drömmer du om att starta eget? Ser du dig själv som en framtida entreprenör eller vill du fortsätta inom din nuvarande yrkesroll? Om du vill fortsätta inom nuvarande befattning på vilket företag skulle du vilja vara? Att veta vart du är på väg är A och O.

Vilka andra frågor ska du ställa dig?

Andra frågor som du måste ta ställning är;

  • Hur mycket är jag beredd att satsa i form av tid och kraft m m . Inom vilka områden måste din kompetens förbättras?
  • Vad är du bra på? Det man tycker är roligt är man ofta bra på men akta dig för att hamna i komfortzonen och försök istället att utmana dig själv
  • Tänk utanför ”boxen”. Tänk utanför det mest självklara och försök hitta nya roller som matchar din kompetens. Den engelska termen är ”planned happenstance” och handlar om att hitta roller som ännu inte finns men som du anar att det kommer att finnas ett behov av
  • Vilket värde bidrar du med? Värde handlar inte bara om vad du gjort utan också vad du kan bidra med till medarbetare och omgivning.
  • Är du beredd på att risker? Är du villig att ta risken och gå in i en osäker tillvaro som entreprenör, till exempel?

Ett nätverk kan hjälpa dig

Gå utanför din gamla invanda miljö och börja skapa ett effektivt nätverk. Lyssna på andra, skapa förtroende för din egen person och byt tjänster mot gentjänster. Satsa långsiktigt när du bygger ditt nätverk och värdera nyttan med att ansluta ditt till ett professionellt affärsnätverk med medlemmar från många olika branscher och med olika bakgrund.

//Peter Nevhagen