Externa styrelseledamöter kan ge ökad tillväxt i ägarledda bolag

Externa styrelseledamöter kan ge ökad tillväxt i ägarledda bolag!

Styrelsearbetet i ägarledda bolag, utan externa styrelseledamöter, är ofta begränsat till det rent formella. Ledamöterna kommer från ägar- och ledningsfamiljerna och det finns sällan eller aldrig förutsättningar för ett aktivt styrelsearbete i företaget. Finns det flera ledamöter som också är engagerade i bolagets dagliga verksamhet så kan styrelsemötena bli ett tillfälle att diskutera rent operativa frågor av varierande komplexitet eller angelägenhet.

styrelsearbete

Jag har själv upplevt detta som VD och delägare i ett par olika bolag. Styrelsemötena blev inte framåtriktade utan alltför mycket tid ägnades åt rent operativa frågor som ska ligga utanför styrelsens arbete. I rollen som VD upplevdes det efterhand som frustrerande och möjligheter till att utveckla företaget genom ett professionellt styrelsearbete gick förlorat.

 

Jag gissar på att det är fler än jag som upplevt detta.

Kanske även du?

 

 Vilka är fördelarna?

 Att ta in en extern styrelseledamot i ett ägarlett bolag, kanske ett typiskt familjeföretag, har enligt mig så gott som enbart fördelar. Inte minst i bolag, såväl små som lite större, där man sliter med frågan hur man ska kunna ta företaget till nästa nivå, kan lösningen vara att ta in yttre kompetens i styrelsen, gärna som ordförande. Ägarna som startade företaget och etablerade det på marknaden kan behöva hjälp med att lyfta blickens från bolagets operativa vardag.

Några av fördelarna och skälen till att ta in extern styrelsekompetens:

  • Med någon extern ledamot i styrelsen så får man en naturlig arbetsuppdelning mellan styrelsens fokus på strategiska framtidsfrågor och företagsledningens operativa ansvar
  • Rena ägarfrågor kommer också bort från styrelsemötena och avhandlas i andra forum
  • Bolaget får in ny kompetens inom ett område som kan vara viktigt för framtiden. T ex förvärv, internationell erfarenhet, hur generationsskifte genomförs etc.
  • En extern ledamot har ofta ett kontaktnät som kan vara till stor nytta för bolaget
  • Med en extern ordförande får man ytterligare en ambassadör för bolaget som kan skapa ökad trovärdighet gentemot kunder och affärspartners
  • Kostnadseffektivt jämfört med vad motsvarande kompetens skulle kosta att få genom konsulter

 

Några nackdelar

 Egentligen finns det enligt mig ingen nackdel men kan ändå nämna att det så givetvis tar en del tid att tänka igenom vilken kompetens och personlighet man vill att en ledamot ska ha. Därefter ska man identifiera tänkbara kandidater och rekrytering, vilket alla vet som håller på med det, kan ibland stöta på svårigheter och ta tid. Att hävda att man blir långsammare med beslut tycker inte jag är ett hållbart argument. Vid de få tillfällen som man behöver ett omedelbart styrelsebeslut är det inte svårare än att kalla till ett telefonmöte där  den externa ledamoten kan delta, om fysisk närvaro är omöjlig.

 

Vilken profil ska man söka efter?

profilEn styrelseledamot eller ordförande behöver inte komma från bolagets egen bransch. Högst sannolikt är ägarna experter på den egna branschen och istället i behov av kompetens inom företagsledning generellt, eller en viss kompetens som är viktig för framtiden. Dock är det ju såklart en fördel om den nya ledamoten har erfarenhet av verksamheter med en liknande affärslogik.

Mycket viktigt är ju också att personkemin stämmer eftersom förutsättningarna för ett lyckat lagarbete i styrelsen då ökar väsentligt. I riktigt små bolag kan man som alternativ tänka sig att ta in ett bollplank eller mentor åt ägarna som med tiden går in i styrelsen.

 

Vad kostar en extern ledamot?

 I ett mindre eller medelstort bolag får man räkna med 2-3 prisbasbelopp (1 basbelopp= 44 300 kr) för en extern ordförande och 1 prisbasbelopp för en extern ledamot. Tänk på att göra upp om den externa ledamoten ska använda A-skatt eller F-skatt. Det senare kanske inte är möjligt om ledamoten enbart har något enstaka styrelseuppdrag.

 

Hur identifiera kandidater till styrelsen?

 Det finns några olika vägar att gå för att hitta lämpliga kandidater utanför den egna bekantskapskretsen; organisationer som förmedlar kontakt till personer som arbetar professionellt med styrelsearbete, anlita rekryteringskonsulter viket är den dyraste men också minst tidskrävande lösningen eller genom att delta i olika affärsnätverk med andra företagare och företagsledare som kan ge rekommendationer eller som själva är tillgängliga för uppdrag.

 

Dela med dig!

 

Känner du att ert styrelsearbete har stagnerat, eller har du erfarenhet av att ha tagit in en extern styrelseledamot?

Dela gärna med dig av dina erfarenheter!

 

Peter Nevhagen