Business

Business – affärsnytta för ledare

Till skillnad från andra sportrelaterade företagsklubbar och nätverk så skapar vi riktig affärsnytta genom vårt program med Seminarier, Forum och Workshops.

Redan från starten för mer än 10 år sedan så fanns det en tydlig ambition och inriktning med att fylla våra medlemskap med affärsnyttiga aktiviteter för vår målgrupp. Är du VD, ägare eller i ledande befattningar så får du garanterat bra nytta och inspiration genom vårt program.

Seminarier

Vid 4 tillfällen per år så samlar vi våra medlemmar för ett effektivt men informativt tvåtimmarspass. Vid varje tillfälle så håller två kunniga föredragshållare en presentation kring ett aktuellt ämne som ger insikter och inspiration för våra medlemmar. I direkt anslutning till våra seminarier så har vi oftast en s.k. Klubbkväll där medlemmarna kan välja att stanna kvar och medverka vid t.ex. en vin eller öl provning etc.

Forum

Vid ytterligare 5 tillfällen om året så träffas vi i form av rundabordssamtal med styrning av vår moderator. Vid respektive tillfälle så har vi ett förutbestämt ämne där vi under 90 minuter utbyter erfarenheter och får tips från de aktiva deltagarna. Det här är ett effektivt och värdefullt sätt att få tips av likasinnade företagare och ledare. I direkt anslut till våra forum så har vi en s.k. Klubblunch där vi träffar medlemmar under trevliga och sociala former.

Workshops

Vid ytterligare 4 tillfällen om året så håller vi olika 90-120 minuters workshops med mer handfasta tips och praktiskt lärande för våra medlemmar inom ämnen som bidrar till ökad kompetens. Ansvarig för respektive workshop är en expert eller specialist inom deras olika områden.

Är du intresserad av vårt nätverk? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.