Att delta i chefsnätverk – en framgångsfaktor för din karriär

Portrait of businessmen and businesswomen standing smiling against white background.

I en alltmer komplex och föränderlig omvärld ställs ökade krav på kompetensen hos chefer –

på alla nivåer. Organisationsstrukturen i större företag är mer komplicerad idag, produktion outsourcas till andra länder eller till leverantörsledet och digitaliseringen i näringslivet skapar nya affärsmodeller.

Störst krav ställs, föga förvånande, på de högsta cheferna i en organisation. För de flesta chefer uppstår ett kunskapsgap mellan vad som krävs för jobbet du har och den egna kompetensen. Internationell forskning visar vidare på att chefer som är aktiva i sitt nätverkande får en bättre karriär- och löneutveckling, framgång i arbetet och upplever en högre arbetstillfredsställelse.

Varför ska du vara en del av ett chefsnätverk?

Även om du arbetar i ett stort företag med utvecklade interna informationssystem, matrisorganisation, tvärfunktionella arbetsgrupper med mera så är detta oftast inte tillräckligt för att fylla kompetensgapet. Är du i chefsposition måste du själv se till att bli en del av ett professionellt nätverk – med medlemmar som har en bred erfarenhet och kunskap inom olika områden. Idealet är att ha tillgång till ett nätverk där du, inom 24 timmar, kan få professionell hjälp och goda råd av någon annan nätverksmedlem.

Nätverksbyggande – en pågående process

Det ska också poängteras att nätverksbyggande måste vara en ständigt pågående process i takt med att dina arbetsuppgifter eller ansvarsområde förändras. Det duger inte att förlita sig på gamla kontakter. Framgångsrika chefer anstränger sig för att skapa nya kontakter och därmed få tillgång till erfarenhet och kunskap mycket snabbare än att enbart lära sig själv efterhand. Andra skäl till att vara en del av ett nätverk kan vara:

  • att konfidentiellt kunna diskutera problem och idéer med personer utanför gruppen av styrelse, ägare eller överordnad chef
  • få en stund av reflektion och ”andhämtning” från det dagliga slitet
  • att bli inspirerad
  • att hämta energi genom att hjälpa andra

Vad du får ut av ditt nätverk beror dock till stor del på hur formaliserat det är och hur mycket tid du är beredd att lägga på att bygga och underhålla det.

Hur bygger du ett nätverk av affärskontakter?

Fyra aktiviteter är väsentliga för att bygga ett nätverk av affärskontakter som kan var ett effektivt stöd för dig i din chefsroll:

  1. Var målinriktad med att skapa ett nätverk av kontakter som kan hjälpa dig med de utmaningar och möjligheter du har framför dig. Fråga dig själv vad du vill ha ut av ditt nätverk. Nätverket kan bestå både av externa och interna kontakter.
  2. Tveka inte att introducera dig själv till nya kontakter. De flesta människor är glada för att kunna vara till hjälp om man kontaktar dem på rätta sätt
  3. Tveka heller inte med att be om hjälp. Du kan undgå att göra egna misstag och snabbare få tillgång till kompetens som är kritisk för ditt arbete
  4. Var beredd på att ömsesidigt hjälpa andra i ditt nätverk. Inte enbart när de ber om det, utan var proaktiv och dela med dig av intressanta artiklar och information i övrigt

Som sagts ovan så kan det som synes vara tidskrävande att arbeta med att skapa sig ett nätverk och att underhålla det. En uppenbar lösning är att bli medlem av ett professionellt nätverk som drivs av någon intresseorganisation eller företag.

Vad ska du tänka på när man väljer ett professionellt chefsnätverk?

I åtminstone Stockholm och Göteborg finns det en handfull av formaliserade nätverk som du kan välja att bli medlem av. Utöver vad det kostar att vara med så skiljer de sig åt i uppläggen och du bör kritiskt undersöka vilket som passar dig bäst. Första punkten i stycket ovan är den viktigaste att ställa sig; vad vill du ha ut av ditt nätverk och vad ska det ge dig?

Är du chef för ett litet företag är det angeläget att delta i ett nätverk som riktar sig till den målgruppen och likaså om du är chef för en organisation med dotterbolag i flera länder är det angeläget att samverka med personer med den erfarenheten.

Andra saker du bör titta på är;

– Antal möten per år? Har du plats för dem i din kalender?

– Tar man in kompetens utifrån med föredragshållare som inspirerar och erbjuder ny kunskap?

– Vilka sociala aktiviteter erbjuder man?

– Kan du kombinera ditt nätverkande med sportaktiviteter som förbättrar hälsan?

– Vad har personerna som leder grupperna för erfarenhet?

Lycka till med ditt nätverkande! 

Och dela gärna med dig av dina erfarenheter och utmaningar du möter som chef. Det är genom samvaro och utbyten som kreativa lösningar växer fram!