Vaddå klubb för VD & ägare?                                                                              

-Många talar om hur viktigt det är att vara med i olika nätverk. Ett bra kontaktnät är ju givetvis oslagbart oavsett om det gäller som bollplank, nya affärer, sociala relationer etc. För oss som arbetar professionellt med avgiftsbelagda nätverk kan det faktiskt vara svårt att förklara vårt erbjudande och våra tjänster på ett enkelt sätt.

För att bli ännu tydligare så beskriver vi istället vår verksamhet som en klubb och inte som ett traditionellt nätverk.

I engelskan så hittar man en del definitioner av det som man kallar club:

  • An association dedicated to a particular interest or activity.  
  • A club is an organization of people interested in a particular activity or subject who usually meet on a regular basis.
  • A country club is a privately owned club, often with a membership quota and admittance by invitation or sponsorship, that generally offers both -a variety of recreational sports and facilities for dining and entertaining. Typical athletic offerings are golf, tennis, and swimming.

Business & Sports Club är sedan 2011 en privatägd klubb för VD & ägare där man i stora drag delar gemensamma intressen, man kan träffas regelbundet och även erbjuda spel/träning inom golf, padeltennis och squash. Vi har tre nivåer av medlemskap: Club, Sport och Business. Därav namnet på vår verksamhet – Business & Sports Club.

Vill du veta mer om vår klubb, fördelning mellan kvinnor och män, referenser eller hur våra olika medlemskap ser ut? Hör av dig!

Kontakt:

Pontus Henryz – VD  0707 354581 pontus@bscg.se