För 10 år sedan föddes idén om en klubb för företagsledare och ägare som kombinerar ett riktigt bra kontaktnät med att få ihop livspusslet med träning, mötesforum och aktiviteter som förhöjer livskvalitén. Målgruppen är i första hand representanter för mindre och medelstora företag i Västsverige.

Att idén tilltalade många visade sig ganska snart i takt med att antalet medlemmar ökade stadigt. Idag är vi mer än 130 medlemmar som deltar i de olika aktiviteter och forum som ligger under Business & Sports Clubs paraply. Vi lyckas locka rätt människor genom ett koncept som kombinerar kompetensutbyte, skapar personliga relationer, erbjuder era olika träningsformer samt kombinerar riktig nytta med nöje.

Våra ambitioner är höga – vi ska erbjuda Västsveriges vassaste nätverk och vi är på god väg om man får tro våra medlemmar.

Ett lag inte är bättre än de spelare man har, och det gäller nätverk också. Vi har en fantastisk mix av människor som passar bra tillsammans. De är prestigelösa, professionella och trivs uppenbarligen med varandra – helt i linje med de värderingar vi vill ska prägla vår verksamhet. Det märks på hur välbesökta våra möten, forum och andra aktiviteter är.

KORT OM OSS

– En prestigelös och professionell klubb

– Vi kombinerar sport och affärsnytta

– Kontaktskapande möten och aktiviteter

– Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte

Att idén om en unik klubb tilltalade många visade sig ganska snart i takt med att antalet medlemmar ökade stadigt. Idag är vi mer närmare 200 medlemmar i Borås och Göteborg som deltar i de olika aktiviteter och forum som ligger under Business & Sports Club. Vi lyckas locka rätt människor genom ett koncept som kombinerar kompetensutbyte, skapar personliga relationer, erbjuder er olika träningsformer samt kombinerar riktig nytta med nöje.

Våra ambitioner är höga – vi ska erbjuda Västsveriges vassaste klubb och vi är på god väg om man får tro våra medlemmar.

Ett lag inte är bättre än de spelare man har, och det gäller en företagsklubb också. Vi har en fantastisk mix av människor som passar bra tillsammans. De är prestigelösa, professionella och trivs uppenbarligen med varandra – helt i linje med de värderingar vi vill ska prägla vår verksamhet. Det märks på hur välbesökta våra möten, seminarier, kompetensforum och andra aktiviteter är.

Vi är vad vi heter – Business & Sports Club

Redan 2011 föddes idén om en företagsklubb för ledare och ägare som kombinerar ett riktigt bra kontaktnät med att få ihop livspusslet med träning, mötesforum och aktiviteter som förhöjer livskvalitén. Målgruppen är i första hand mindre och medelstora företag i Västsverige.

Vi finns i Göteborg och Borås.